Адміністрація

Бунякін Дмитро Володимирович

Бунякін Дмитро Володимирович

Директор школи

Категорія: вищa, вчитель-методист

Спеціальність за освітою: вчитель історії

Обов’язки: Фіналіст конкурсу "Учитель року -1995"
Переможець конкурсу "Учитель року -1998"; Нагороджений: медаллю «За сумлінну працю»; подякою міського голови; медаллю «За жертовність і любов до України»; почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «За сприяння війську».
Здійснює безпосереднє керівництво школою, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені закладу освіти, здійснює підбір та розстановку кадрів; контроль за виконанням законодавчих актів України в галузі середньої освіти.
Представляє школу в організаціях та установах, розпоряджається шкільним майном і коштами, укладає угоди, відкриває банківські рахунки і є розпорядником кредитів, видає в межах своєї компетенції накази.
Відповідає за:
діяльність школи в цілому з виховання та навчання учнів, зміцнення їх здоров’я;
зв’язки з громадськими та культурно-освітянськими установами;
своєчасне і якісне планування роботи школи, організацію платних послуг;
комплектування класів, ГПД;
стан виховної роботи в школі, роботу класних керівників;
створення сприятливих умов для здійснення освітньої роботи;
своєчасну звітність про роботу школи;
стан охорони праці в школі;
роботу шкільної їдальні, стан організації харчування;
підготовку та затвердження основних документів школи;
розподіл навантаження серед педагогічних працівників;
роботу шкільного медіацентру;
підготовку школи до нового навчального року, ремонт шкільних приміщень;
набір здобувачів освіти до школи, комплектацію класів в тому числі профільних, спеціалізованих;
роботу шкільної газети «Альтаїр» та шкільного сайту.
Керує та контролює:
діяльністю своїх заступників, головного бухгалтера, соціального педагога та практичного психолога;
роботою вчителів іноземних мов;
роботою педагогічної ради школи;
роботою атестаційної комісії школи;
координує роботу Ради школи;
роботою шкільної бухгалтерії;
Інструктує, консультує:
всіх працівників школи при прийомі на роботу з ОП;
актив учнів та батьків;
вчителів школи.
Складає і підписує:
загальні документи, що регулюють роботу школи;
накази;
офіційні листи школи;
учнівські табелі в кінці навчального року, особові справи учнів;
протоколи засідань педради;
протоколи атестаційної комісії, атестаційні листи;
інформаційні довідки школи;
фінансові документи;
трудові книжки;
акти прийому школи до нового навчального року, ревізій та перевірок;
звіти про облік бланків, свідоцтв, похвальних грамот та листів;
затверджує розклад уроків;
угоди оренди шкільних приміщень, калькуляції витрат додаткових платних послуг.
посадові інструкції заступників директора школи, вчителів іноземних мов.
Організовує:
заняття та заліки з техніки безпеки з вчителями іноземних мов.
Є:
начальником ЦЗ школи;
головою педагогічної ради, атестаційної комісії;
розпорядником коштів спецрахунку та рахунку за дорученнями (за дорученням Ради школи).
членом Ради школи.

Литовченко Ольга Олександрівна

Литовченко Ольга Олександрівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Категорія: вища, вчитель-методист

Спеціальність за освітою: вчитель математики

Обов’язки: Здійснює організаційно-педагогічні й загально-дидактичні функції, чергування по школі, керівництво школою ІІ-ІІІ ступеня.
Відповідає за:
організацію роботи в школі з охорони праці;
організацію освітнього процесу в школі, виконання планів та програм, викладання навчальних предметів в 5-11 класах;
розробку освітньої програми школи та її виконання;
складання та дотримання розкладу уроків, облік заміни уроків 5-11 класів, регулювання навчального навантаження здобувачів освіти та вчителів;
тарифікацію вчителів, складання табеля обліку використання робочого часу вчителів, які працюють в 5-11 класах;
підготовка документації для підсумкової державної атестації основної та старшої школи;
ведення класних журналів 7-9 класів;
дотримання учнями школи ділового стилю
Керує та контролює:
роботою вчителів ІІ – ІІІ ступенів школи;
роботою вчителів біології, хімії, географії, української мови, зарубіжної та української літератури, мистецтва у 8-11 класах;
проведенням контрольних робіт (директорських, підсумкових тощо), тестування та моніторингу;
навчальне навантаження здобувачів освіти та вчителів;
виконання навчальних планів та програм з біології, хімії, географії, української мови, зарубіжної та української літератури, мистецтва 8-11 класи;
ведення класних журналів 7-9х класів здобувачів освіти;
атестацію вчителів, за якими здійснює контроль.
Організовує:
роботу з планування окремих розділів річного плану;
роботу індивідуальних занять з учнями;
заняття та заліки з техніки безпеки з вчителями вказаних категорій;
участь школи у предметних конкурсах;
заміну уроків;
роботу наставників з молодими вчителями відповідних предметів.
Веде:
чергування заступників директора згідно графіка.
Складає та веде облік:
розклад уроків 5-11 класів;
графік чергування заступників директора;
заміни уроків вчителів;
проекти наказів з навчальної роботи відповідно до розподілу обов’язків;
акти щоквартальної перевірки кабінетів підвищеної небезпеки;
посадові інструкції вчителів, якими керує.
Узгоджує:
календарні плани вчителів, якими керує.
На час відсутності директора школи є виконуючою обов’язків директора школи.
Є:
членом Ради школи.

Жук Ніна Аркадіївна

Жук Ніна Аркадіївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Категорія: вищa, вчитель-методист

Спеціальність за освітою: вчитель математики

Обов’язки: Здійснює організаційно-педагогічні та загально-дидактичні функції в 5-11 класах, керівництво науково-дослідницькою роботою всієї школи.
Відповідає за:
розробку Плану роботи школи та його виконання;
статистичну звітність школи (ЗНЗ, звіти по кадрах);
організацію індивідуального навчання;
дієвість роботи шкільної методичної ради;
впровадження інноваційних методів та технологій у освітній процес;
науково-дослідницьку методичну роботу в школі;
вивчення, узагальнення та впровадження ППД, стан методичної роботи;
організацію роботи спеціалізованих фізико-математичних класів;
співпрацю з ВНЗ різних рівнів акредитації;
роботу МАН, підготовку здобувачів освіти до олімпіад;
роботу з обдарованими дітьми;
підготовку та звітність документів на виготовлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти, свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, додатків, дублікатів документів;
стан та реалізацію профільного навчання в 10-11 класах;
підготовку повного пакету документів для представлення претендентів на нагородження золотою та срібною медаллю (перевірка журналів 10-11-х класів, представлення їх в Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, підготовка супроводжуючих документів);
дотримання учнями школи ділового стилю.
Керує та контролює:
роботу вчителів фізики, математики, інформатики;
ведення класних журналів 10-11 класів та щоденників здобувачів освіти;
проходження педагогами атестації;
атестацію вчителів, за якими здійснює контроль
роботою керівників професійних спільнот (м/о) вчителів та професійних спільнот вказаних категорій вчителів;
роботою методичної ради.
Організовує:
заміну уроків класів;
роботу з планування річного плану спеціалізованих фізико-математичних класів та обдарованими учнями, методичну роботу, організаційні заходи;
методичну роботу в школі;
роботу по впровадженню проблемного питання в школі;
роботу здобувачів освіти при написанні робіт МАН України;
інформаційне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускних 11 класів;
організація, проведення І туру та підготовка команди школи для участі у ІІ та ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських олімпіад (участь здобувачів освіти та вчителів);
допрофільну підготовку з математики здобувачів освіти 5-6 класів;
участь школи у Міжнародному конкурсі «Кенгуру» та Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»;
роботу наставників з молодими вчителями відповідних предметів.
Складає та готує:
графік проведення олімпіад І туру;
звітність школи з питань організації освітнього процесу.
Веде:
веде заміни уроків вчителів у дні чергування;
підготовку матеріалів до газети “Альтаїр” про діяльність спеціалізованих класів,
облік статистичних даних по школі;
моніторинг успішності здобувачів освіти, класів.

Розкидана Антоніна Віталіївна

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи

Категорія: вищa, вчитель-методист

Спеціальність за освітою: вчитель початкових класів

  • каб. 30

Обов’язки: Здійснює організаційно-педагогічні та загально-дидактичні функції по керівництву школою І ступеня.
Відповідає за:
підготовка документації для державної підсумкової атестації початкових класів;
стан освітнього процесу в школі І ступеня;
організацію чергування в школі І ступеня;
виконання навчальних планів в 1-4 класах;
організацію харчування здобувачів освіти 1-4 класів;
складання розкладу в школі І ступеня;
забезпечення заміни уроків в 1-4 класах;
організацію платних освітніх послуг;
дотримання ділового стилю учнями 1-4 класів.
Керує та контролює:
роботу вчителів школи І ступеня, вихователів ГПД;
стан виховної роботи в школі І ступеня;
ведення класних журналів 1-4-х класів;
атестацію вчителів, за якими здійснює контроль;
роботу шкільної їдальні.
Організовує:
роботу з планування річного плану школи І ступеня;
роботу підготовчих курсів та освітніх платних послуг;
роботу дитячої громадської організації «Країна барвінкова»;
участь здобувачів освіти початкових класів у предметних конкурсах;
роботу наставників з молодими вчителями початкових класів;
роботу з батьківським активом.
Складає:
розклад уроків школи І ступеня;
проекти наказів згідно розподілу обов’язків;
розклад роботи школи раннього розвитку;
табель обліку використання робочого часу вчителів школи І ступеня, платних освітніх послуг;
заняття з техніки безпеки вчителів початкових класів.
Веде:
атестацію вчителів, якими керує.
облік заміни вчителів школи І ступеня;
звітність з питань роботи початкової школи;
матеріали від початкової школи в газету «Альтаїр».

Сердюк Сергій Григорович

Заступник директора з виховної роботи

Категорія: вищa

Спеціальність за освітою: вчитель фізичної культури

Обов’язки: Відповідає за:
- ведення ділової документації педагогічними працівниками в закладі, належне ведення особових справ здобувачів освіти;
виконання в школі єдиного орфографічного режиму;
організацію та роботу атестаційної комісії, звітність з питань атестації педагогічних працівників;
курсову перепідготовку працівників, перспективні та річні плани курсової перепідготовки;
стан та організацію позакласної і позашкільної виховної роботи, гурткової роботи;
чергування здобувачів освіти та вчителів по школі, в їдальні, на позакласних та позашкільних заходах;
роботу з профілактики та запобіганню злочинності та попередження травматизму;
організацію правового, військово-патріотичного виховання;
роботу з батьківською громадськістю, дитячими організаціями;
роботу школи в проекті АШЮ;
роботу по міжнародному співробітництву;
поточне планування роботи з виховної роботи;
виконання законодавства по працевлаштуванню випускників 9,11х класів;
роботу з учнями, що потребують педагогічної корекції;
якісне виконання навчальних планів та програм з історії, правознавства, фізичної культури, Захисту України, основ здоров’я (6-9 класи), мистецтва (5-7 класи), Здоров’я і безпеки та добробуту (5 класи), трудового навчання (5-9 класи);
організацію роботи шкільної бібліотеки;
стан освітнього процесу в школі ІІ-ІІІ ступеня;
виконання навчальних програм в школі ІІ-ІІІ ступенів;
роботу курсів за вибором;
організацію проходження працівниками школи щорічного медичного обстеження;
підготовку наказів для проходження медичного огляду здобувачів освіти;
дотримання здобувачами освіти ділового стилю.
Керує та контролює:
курсову перепідготовкою;
атестацію вчителів;
роботу класних керівників, педагогів-організаторів, керівників гуртків, вчителів історії, правознавства, фізичної культури, Захисту України, основ здоров’я (6-9 класи), мистецтва (5-7 класи), Здоров’я і безпеки та добробуту (5 класи), трудового навчання (5-9 класи), шкільної бібліотеки;
роботу професійної спільноти класних керівників;
роботу дитячих та юнацьких шкільних організацій, об’єднань;
роботу шкільних музеїв;
ведення планів виховної роботи;
проведення класних виховних годин;
гурткову роботу;
атестацію вчителів, за якими здійснює контроль;
педпрактикою студентів ЧНУ, слухачів КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»;
ведення класних журналів та щоденників 5-6-х класів.
Організовує:
проведення на базі школи семінарів керівників та вчителів з досвіду роботи;
роботу з планування річного плану (розділи «Виховна робота», АШЮ);
роботу наставників з молодими вчителями відповідних предметів;
заняття з техніки безпеки з даними вчителями;
роботу з батьківською громадськістю;
роботу професійної спільноти класних керівників;
проведення позашкільних та позакласних заходів, відповідно річного плану та заходів АШЮ;
роботу з дітьми схильними до правопорушень;
спільну роботу з Службою в справах дітей ЧМР, Черкаська міською організацією товариства Червоного Хреста України;
ведення звітності з профілактики та запобіганню злочинності, травматизму;
засідання Ради профілактики правопорушень;
дотримання здобувачами освіти правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, користування газом та електроприладами.
Веде:
атестацію вчителів, яких контролює;
чергування заступника директора згідно графіка;
облік відвідування школи учнями;
контроль за виконанням виховних планів роботи класних керівників, керівників гуртків з підготовкою наказів про стан їх виконання 2 рази на рік;
облік здобувачів освіти, які потрапили в складні життєві обставини;
працевлаштування випускників 9, 11-х класів (підтвердження)
військовозобов’язаних в закладі.
Складає та готує:
проекти наказів згідно розподілу обов’язків;
заміни уроків вчителів у дні чергування;
розклад проведення виховних годин;
розклад проведення гуртків;
заміни уроків вчителів;
сценарії загальношкільних виховних заходів;
інформаційно-методичні матеріали для педагогів школи з питань виховної роботи;
подання та клопотання про розгляд справ здобувачів освіти до Служби у справах дітей ЧМР та до Ради школи;
характеристики на здобувачів освіти, що потребують педагогічної корекції та підвищеного педагогічного впливу;
посадові інструкції вчителів, роботу яких контролює, класних керівників, керівників гуртків;
звітність з питань виховної роботи.
Є:
Посадовою особою з питань цивільного захисту;
Керівником пункту збору евакуації.

Попельнуха Тамара Павлівна

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Обов’язки: Є матеріально відповідальною особою за все майно школи.
Відповідає за збереження шкільного майна, його належне утримання, контролює стан теплових, електричних та каналізаційних мереж.
Відповідає за стан точок заземлення школи.
Здійснює розподіл обслуговуючого персоналу, контролює якість їх роботи.
Проводить навчання з ОП обслуговуючого персоналу.
Відповідає за санітарно-гігієнічний стан школи.
Забезпечує контроль за організацією охорони школи.
Веде табель обліку використання робочого часу обслуговуючого персоналу, медичного працівника.
Складає посадові інструкції з ОП обслуговуючого персоналу, медичного працівника.
Керує обслуговуючим персоналом школи.
Веде табель обліку робочого часу бібліотекарів школи.
За вищезазначену роботу встановлюється оплата праці у розмірі 90% посадового окладу директора.

Рубан Олена Аркадіївна

Головний бухгалтер

Обов’язки: Відповідає за організацію роботи шкільної бухгалтерії.
Складає посадові інструкції працівникам бухгалтерії.
Готує фінансову звітність школи, калькуляції додаткових освітніх послуг, оренди, тощо.
Керує розробкою і здійсненням заходів, спрямованих на збереження державної фінансової дисципліни.
Контролює законність, своєчасність і правильність оформлення документів.
Слідкує за дотриманням у приміщеннях бухгалтерії правил зберігання грошових засобів і документів строгої звітності, протипожежних і санітарних правил, дотриманням безпечної експлуатації обчислювальної та іншої використовуваної техніки.
За вищезазначену роботу встановлюється оплата праці у розмірі 90% посадового окладу директора.