Медичне обслуговування

Медичний брат виконує такі обов’язки:

Організовує:

 • здійснення заходів з охорони здоров’я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти;
 • обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час;
 • санітарно-просвітницьку роз’яснювальну роботу та участь у ній серед персоналу школи, батьків та учнів;
 • проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці;
 • медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;
 • роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм.

Здійснює:

 • надання медичної допомогу учням та працівникам школи, які її потребують;
 • невідкладну допомогу у випадках непритомності, нападів стенокардії, бронхіальної астми, гіпертонічного кризу, асфіксії внаслідок блювання, отруєння, утоплення, механічної асфіксії, анафілактичного шоку, опіків, відмороження, алергічних станів тощо.
 • профілактичні заходи;
 • облік диспансерних хворих;
 • повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;
 •  під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров’я та інших
 • облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечки відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів;
 • подачу керівнику письмового звіту про свою діяльність за певний термін роботи.
 • підвищення свого професійного рівня шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах;
 • контроль за диспансерною групою хворих і проводить їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в школі.
 • в разу необхідності супроводжує групи дітей під час екскурсій;
 • медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування школярів, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів;
 • аналіз результатів медичного огляду школярів на підставі якого розробити план заходів, направлених на покращення здоров’я школярів;
 • висновки про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів) та визначення групи здоров’я учнів;
 • надання допомоги у проведенні профілактичних щеплень;
 • контроль за приготуванням їжі, контролює склад та якість продуктів харчування;
 • контроль за організацією харчування учнів та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні.

Контролює:

 • якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні;
 • своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками;
 • наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу;
 • проходження обов’язкового щорічного профілактичного огляду працівниками школи;
 • наявність медичного огляду в учнів із обов’язковим зазначенням групи з фізичної культури.
  • Бере активну участь в поширенні медичних знань серед учнів, батьків та працівників школи.
  •  Дотримується принципів медичної деонтології.
  •  Постійно удосконалює свій професійний рівень.

В роботі керуємось наказом МОН Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти № 2205 від 25.09.2020.